PART – TİME İŞ SÖZLEŞMESİ

<strong>PART – TİME İŞ SÖZLEŞMESİ</strong>
<ul>
<li>Bu bir özel sözleşme değildir, diğer firmalarla da çalışabilir.</li>
<li>İşe gelinirken mutlaka yedek kıyafet getirilmelidir.</li>
<li>Çalışma yerini izinsiz terk edenlerin başına gelebileceklerden Ajansımız sorumlu değildir.</li>
<li>Host, hostes, model, manken, promotör, anketör vs. İstanbul Model Manken’ in tayin etmiş olduğu tüm işlerde Firma payı kesintisinden yükümlüdür.</li>
<li>Teklif edilen işi kabul edip etmemekte serbesttir. Çalışmayı kabul ettiği halde gelmeyerek, ya da zamansız terk ederek işi aksatacak herhangi bir durumda İstanbul Model Manken’ den ücret talep edemez.</li>
<li>Çalışma sonunda Firmanın temin etmiş olduğu kostüm, kıyafet ve aksesuarlar eksiksiz olarak teslim edilecektir.</li>
</ul>
Teslim edilmeyen kostüm, kıyafet ve aksesuarlar ücretten kesilir. Çalışma sonunda çıkan sorunlar İstanbul Model Manken’ e bildirilmek zorundadır.
<ul>
<li>İstanbul Model Manken’ e bağlı çalışan model, oyuncu ve hostesler ön görüşmelerde, toplantılarda, seyahat ve çekimlerde, İstanbul Model Manken’ e ve mesleğine yakışır davranmak, iyi giyinmek, hal ve hareketlerine özen göstermek zorundadır. Doğacak zararlar İstanbul Model Manken’ e ait değildir.</li>
<li>Çalışma sırasında, (işveren firma yetkilisi onay verse dahi) sigara içmek, telefonla konuşmak, cep telefonunu ile ilgilenmek, sakız çiğnemek, alkol kullanmak yasak olup, aksine davranış işten alınmasına ve ücret kesintisine yol açacaktır.</li>
<li>Çalıştığım yerlerde, ajansımı ve kendimi temsil ettiğim için, uyumlu ve sorunsuz çalışacağımı kabul ve taahhüt ederim.</li>
<li>İşveren firma tüm ödemeleri İstanbul Model Manken’ e yapacaktır.Model, oyuncu ve hostesler işveren firmadan tahsilat yapamaz.</li>
<li>İstanbul Model Manken’ in model, manken, oyuncu ve hosteslere ödeme şekli ajansın belirlediği günlerdir. Başka günler ödeme talep edilemez.</li>
<li>Model, Manken, oyuncu ya da hostesler, İstanbul Model Manken tarafından gönderilip çalıştırıldığı şirket ya da şirketlerle İstanbul Model Manken harici çalışma yapamaz. İş bağlantısı kuramaz, para tahsilatı yapamaz. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, yönetmelikler kararına göre 20.000 TL. tazminat hakkı doğacaktır.</li>
<li>İstanbul Model Manken firmalara belirlemiş olduğu fiyat politikalarına, Model, oyuncu ve hosteslerin herhangi bir şekilde ilgilendirmediğini kabul ve taahhüt ederim.</li>
<li>İstanbul Model Manken firma veModel, oyuncu ve hosteslerinbütçelerinin, yükseltilmesini ve arttırmasını gizli tutar.</li>
<li>İstanbul Model Manken adayların Sosyal medya ve internet ortamında, görselleri ile beraber günlük ücretleri, yayınlama hakkına sahiptir.</li>
<li>Uzlaşmazlık durumunda yetkili mahkeme İstanbul mahkemeleridir.</li>
<li>Vermiş olduğum bütün bilgilerin doğru olduğunu ve bunlardan doğacak sorumlulukların kabul ve taahhüt eder kendi isteğimle kayıt olmak istediğimi beyan ederim.</li>
</ul>